Hrajeme švýcara. Jak sestavujeme turnaje?

06.11.2021 | Adam Holda | Tipy a triky

S kým budu hrát? Losujete pavouka z klobouku? – Hráči soupeří podle švýcarského systému. Přečtěte si více.

Pravidla:

 • Dva hráči spolu můžou hrát jen jednou

 • Do dvojic jsou sestavováni hráči se stejným nebo nejbližším počtem bodů

 • V každém zápase je po sestavení všech zápasů vybráno, který z týmů bude první začínat (více níže)

Kód:

 1. Určení absolutního pořadí – sestupně hodnotící kritéria: zápasové body, skóre, střední Buchholtz, startovní číslo (čím menší, tím lepší)
 2. Určení přebývajícího hráče (při lichém počtu – vždy ten aktuálně nejhůře umístěný, který ještě nebyl nucen kolo nehrát) – dostává kontumační vítězství
 3. Poté jsou týmy umístěny do bodových seskupení (podle počtu zápasových bodů), když má tým 3 body, bude umístěn do seskupení 3, když dva a půl, tak dva a půl apod.
 4. Určení zápasů v bodových skupinách (od té nejvyšší po střední seskupení bez středního)
  1. V bodové skupině se kontroluje, zda každý tým má přípustného soupeře (tým, se kterým ještě dříve nehrál). Pokud se o týmu zjistí, že podmínku nesplňuje, je přesunut do nižšího bodového seskupení a ze skupiny, do které byl přesunut, se vybere co nejlepší tým, který má v aktuálním bodovém seskupení přípustného soupeře
  2. Při lichém počtu hráčů v seskupení je vybrán přechodný hráč nejhůře hodnocený a je přesunut do nižšího bodového seskupení
  3. Pokud jsou v bodovém seskupení hráči z vyšších i nižších bodových seskupení, pak sestavujeme nejdříve dvojice hráčům přesunutým dolů (přiřazujeme jim co nejlepšího soupeře v seskupení), pak hráčům přesunutým nahoru (přiřazujeme jim co nejhoršího soupeře v seskupení) a nakonec zbývajícím hráčům podle pravidla 11.2 Pravidel pro turnaje hrané švýcarským systémem « Šachový svaz České republiky.
  4. Po sestavení skupiny se přesouvá k nižšímu seskupení
 5. Určení zápasů v bodových skupinách (od té nejnižší po střední seskupení bez středního)
  1. V bodové skupině se kontroluje, zda každý tým má přípustného soupeře (tým, se kterým ještě dříve nehrál). Pokud se o týmu zjistí, že podmínku nesplňuje, je přesunut do vyššího bodového seskupení a ze skupiny, do které byl přesunut, se vybere co nejhorší tým, který má v aktuálním bodovém seskupení přípustného soupeře
  2. Při lichém počtu hráčů v seskupení je vybrán přechodný hráč nejlépe hodnocený a je přesunut do vyššího bodového seskupení
  3. Pokud jsou v bodovém seskupení hráči z vyšších i nižších bodových seskupení, pak sestavujeme nejdříve dvojice hráčům přesunutým nahoru (přiřazujeme jim co nejhoršího soupeře v seskupení), pak hráčům přesunutým dolů (přiřazujeme jim co nejlepšího soupeře v seskupení) a nakonec zbývajícím hráčům podle pravidla 11.2 Pravidel pro turnaje hrané švýcarským systémem « Šachový svaz České republiky.
  4. Po sestavení skupiny se přesouvá k vyššímu seskupení
 6. Sestavení střední bodové skupiny
  1. Pokud jsou v bodovém seskupení hráči z vyšších i nižších bodových seskupení, pak sestavujeme nejdříve dvojice hráčům přesunutým nahoru (přiřazujeme jim co nejhoršího soupeře v seskupení), pak hráčům přesunutým dolů (přiřazujeme jim co nejlepšího soupeře v seskupení) a nakonec zbývajícím hráčům podle pravidla 11.2 Pravidel pro turnaje hrané švýcarským systémem « Šachový svaz České republiky.
  2. Zablokované střední seskupení: Pokud ve středním bodovém seskupení nemohou být sestaveny dvojice, je nutné postupovat podle těchto zásad: Když je počet přesuvných hráčů z vyššího bodového seskupení větší než počet přesuvných hráčů z nižšího bodového seskupení, další sestavování dvojic nižšího bodového seskupení se zruší a s hráči tohoto bodového seskupení se nakládá jako s dodatečnými přesuvnými hráči z nižšího bodového seskupení. Pak se znovu začnou sestavovat dvojice středního bodového seskupení; Pokud není, zruší se sestavování dvojic vyššího bodového seskupení a s hráči tohoto bodového seskupení se nakládá jako s dodatečnými přesuvnými hráči z vyššího bodového seskupení.
 7. Barvy: Po sestavení zápasů se určují barvy. Barvy se v jednotlivých zápasech určují následovně: V prvním kole začíná ten hráč, který (podmínky sestupně důležitostí):
  1. Hráč, který méněkrát začínal
  2. Hráč, který vícekrát nezačínal
  3. Hráč, který začínal minulý zápas
  4. Hráč, který začínal předminulý zápas
  5. Hráč, který začínal první zápas
  6. Pokud hráči ve vyšším nebo středním bodovém seskupení měli ve všech předcházejících kolech stejnou historii, pak hráč s vyšším startovním číslem barvy střídá nebo v sudém kole barvy vyrovnává. Pokud hráči v nižším bodovém seskupení, než je střední, měli stejnou historii, pak hráč s nižším startovním číslem barvy střídá nebo sudém kole vyrovnává.
Konkrétního soupeře a průběžné výsledky najdete tady.