08. 12. 2023 (SŠ | Grandfinále) - Duel

  • Kdo: Mário Botos
  • Kdo: Matej Baník
  • Start: 8. 12. 13:30