Hodně informací, hodně dat: Přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího

02.09.2021 | Radek Hegenbart | Organizace

Čeká nás třináctý ročník pIšQworek. My samozřejmě na nešťastná čísla nevěříme. Věříme ale ve vás a ve vaši touhu si i přes letošní změny a nastálou situaci pořádně zakroužkovat a zakřížkovat. 

Turnaje budou v letošním ročníku pIšQworek trochu jiné. Jako takovou zahřívačku doporučujeme zorganizovat offline školní kolo přímo ve vaší škole. Více o nich naleznete níže.

První částí budou totiž online turnaje. Ty budou rozděleny do dvou úrovní. Do první úrovně, která bude probíhat od 1. do 12. listopadu, se budou moci přihlásit týmy všech gymnázií, středních a druhých stupňů základních škol po celém Česku i Slovensku, a to bez omezení na maximální počet týmů za školu. To znamená, že se za každou školu bude moci přihlásit tolik týmů, kolik jich škola dokáže složit. Do druhé úrovně postoupí 192 týmů, které se spolu utkají ve 12 turnajích mezi 15. a 19. listopadem. Z každého z 12 turnajů postoupí 2 nejlepší týmy do Grandfinále, které se bude konat již prezenčně 3. prosince na FSS Masarykovy univerzity v Brně.

Není to ale tak jednoduché. Chceme vám samozřejmě dopřát co možná nejvíce offline turnajů, a tak, pokud nám to situace dovolí, uspořádáme i Regionální finále, která všechno změní. V první úrovni online turnajů by se týmy rozdělily do 8 regionů: Západ, Sever, Praha, Střed, Brno, Ostrava, Slovensko-západ a Slovensko-východ. V každém regionu by do druhé úrovně postoupily ty nejlepší týmy, které by na turnajích hrály o celkem 24 postupových míst. Těchto 24 postupujících týmů by se spolu mezi 22. až 26. listopadem utkalo v Regionálních finále, která budou velice podobná Grandfinále, jen o něco menší. Z každého regionu by pak do Grandfinále postoupily 3 nejsilnější týmy a Grandfinále samotné by se už nijak nelišilo. 

Pokud byste se rádi přihlásili i do soutěže jednotlivců, není problém! Navíc budete mít levnější startovné.

Jak jste asi pochopili, čeká nás spousta proměnných, ale ujišťujeme vás, že budete vše včas vědět a jediné, s čím si budete muset dělat hlavu, budou jen strategie a samotné hraní. Pokud vám něco není jasné, můžete nahlédnout do pravidel, kde je vše dopodrobna rozepsané, nebo se nám ozvat s jakýmkoliv dotazem či nejasností.

Školní kola

I letos mají školy možnost pořádat školní turnaje. Letošní ročník nemá žádné omezení na počet týmů za školu, právě proto můžete chtít vybrat ty nejlepší. Velká část soutěže bude online, proto jsme se rozhodli zachovat co nejvíce z offline světa. Zároveň bychom tuto příležitost využili k rozšíření znalostí a schopností studentů.

Naplánovali jsme 2 workshopy (Praha – 25. 9. a Brno, datum ladíme), na které může každá škola poslat jednoho studenta, kterého vyškolíme a předáme jim naše zkušenosti s organizováním a managementem. V rámci workshopu jim i poradíme, jak zorganizovat konkrétně pIšQworky, co dělat a čemu se vyhnout. 

Byli bychom pak rádi, aby právě tito studenti zorganizovali na svojí škole školní kolo a svoje nově nabyté zkušenosti rovnou otestovali. Samozřejmě víme, že ne každý má do Prahy nebo Brna krátkou cestu, a tak máme připravený i termín na jeden online workshop, který je naplánovaný krátce na to 27./28. října. Pro školní kola jsme v harmonogramu letošního ročníku vymezili prostor mezi 1. a 14. říjnem, kde se by se s ničím jiným nekřížila.

Pokud mají studenti ve vaší škole zájem o školní kolo, ale nemohou se na naše workshopy dostavit, pak nám napište. Domluvíme se na tom, že na vaši školu vyšleme nějakého z našich organizátorů, který vám pomůže kolo zorganizovat. Přirozeně vám nikdo nebrání si kolo zorganizovat zcela bez nás. Proč ale nenabídnout studentům novou zkušenost?

Jednotlivci

Velkou novinkou letošního ročníku je soutěž jednotlivců. Ta je rozdělena do dvou kategorií: ZŠ/SŠ a Veteráni. Do první kategorie se mohou přihlásit studenti druhého stupně základních škol, středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Druhá kategorie bude pro naše starší soutěžící do 26 let (včetně). Obě kategorie budou soutěžit zvlášť, a to jak online, tak offline. První úrovní turnajů budou online turnaje, které budou mít 2–3 kola podle toho, kolik soutěžících se přihlásí. 

Pro kategorii ZŠ/SŠ se bude 1. kolo konat 28. až 30. října, 2. kolo proběhne 1. listopadu a pokud bude potřeba i kolo třetí, tak to proběhne 4. listopadu. Chcete-li se přihlásit i do hlavní, týmové soutěže, nic vám v tom nebrání. Jako bonus dostanete na soutěži jednotlivců slevu ze startovného.

Pro kategorii Veteránů se 1. kolo bude konat 5. až 7. listopadu, 2. kolo proběhne 8. listopadu a případné 3. kolo 11. listopadu

Offline Grandfinále obou kategorií proběhne 18. listopadu s největší pravděpodobností v Praze.

Z každého kola turnaje bude dále postupovat určitý počet soutěžících, který bude záviset na celkovém počtu přihlášených. Co se Grandfinále týče, zúčastní se ho buď 30, nebo 40 soutěžících z každé kategorie. Samozřejmě budete vše vědět s dostatečným předstihem, abyste se mohli přiměřeně připravit. Pokud vám něco není jasné, více informací najdete v pravidlech, kde je vše dopodrobna rozepsané, nebo se nám ozvěte.