Tisková zpráva ke Grandfinále 2016

23.11.2016 | Michal Červený | Organizace

Nejlepší hráči pIšQworek se opět setkají na Grandfinále této soutěže na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Již od konce října se v České republice a na Slovensku utkávali v oblastních a posléze krajských kolech žáci základních a studenti středních škol v oblíbené soutěži pIšQworky, turnaji pětičlenných týmů v piškvorkách.

Dohromady se letošního ročníku účastnilo 1132 týmů z 535 škol v celkem 98 oblastních kolech, z nichž 223 postoupilo do 16 krajských kol. Nejlepších 24 týmů, tedy 120 hráčů, poměří své síly v Grandfinále celé soutěže v pátek 25. listopadu 2016 na Fakultě sociálních studií, která je již tradičním místem konání. Finále se na půdě této fakulty odehraje již popáté z celkových devíti ročníků.

Hlavním organizátorem soutěže je spolek Student Cyber Games, z. s., který se právě pořádáním studentských soutěží zabývá. Jedná se tedy o unikátní soutěž pořádanou studenty pro studenty, která v takovémto měřítku nemá v našich zemích obdoby. Tento spolek tak nerozvíjí pouze logické myšlení nebo schopnosti týmové spolupráce u účastníků soutěže při turnajích, ale také dává možnost mladým a talentovaným studentům zapojit se aktivně do organizace a získat tak cennou praxi do života.

 Celý systém soutěží je odlišný od běžných turnajů v piškvorkách, protože hráči soutěží v pětičlených týmech. Nestačí jim tedy umět klást symboly do správných okének na čtverečkovaném papíře, ale musejí také spolupracovat a taktizovat. Turnaje tak mají mnohem větší nádech napětí, protože o celkovém výsledku zápasu může rozhodnout jediná partie mezi dvěma soupěři.

Gandfinále je přístupné pro média i veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na komentované zápasy promítané na plátno a doprovodný program. Zahájení soutěže bude v 8:15 a vyhlášení vítězů je plánované v 15:00.

Spolupořadatelem soutěže je Masarykova univerzita, dalšími partnery jsou společnosti RSJ, Mindok, Madeta a Notes. Kromě toho soutěž obdržela záštitu či finanční podporu od MŠMT a všech krajů České republiky.