Gymnázium Čajkovského, Olomouc

18.11.2008 | Richard Malovič | Škola

Jedna z nejmladších škol na Olomoucku a také jeden z nejnovějších pořadatelů soutěží Student Cyber Games se Vám představuje.

Gymnázium Olomouc
Čajkovského 9
779 00 Olomouc

www.gcajkol.cz


pohled1

Mladá škola
Gymnázium na ulici Čajkovského zahájilo svoji činnost ve školním roce 1992-1993. Je školou státní, v žádném typu studia se neplatí školné. V současné době ji navštěvuje 641 studentů. Žáci mají možnost stravování v jídelně školy, pro vzdálenější studenty zajišťuje škola ubytování na internátě. Současným ředitelem školy je ředitel Mgr. Lubomír Sklenář.

Škola je moderně vybavena didaktickou a výpočetní technikou. Studenti využívají tři počítačové učebny, laboratoř chemie, odborné učebny fyziky, zeměpisu, biologie, chemie, výtvarné a hudební výchovy, španělského, německého a anglického jazyka a knihovnu. Škola je připojena k síti Internet linkou ISDN.

Součástí školy je venkovní sportovní areál s atletickou dráhou, hřištěm na kopanou a házenou a kurtem na plážový volejbal. Sportovní vyžití studentů zajišťují rovněž dvě tělocvičny a posilovna.
Foreign affairs
Přes poměrně krátkou existenci gymnázia navázala škola několik partnerských vztahů a kontaktů se zahraničními školami a institucemi. Úspěšně se rozvíjejí výměnné pobyty našich a německých studentů z gymnázia v Singen a Eislingen (SRN), spolupráce se střední školou v Alcalá de Xivert (Španělsko), s partnerským městem Owensboro (USA) a s Durham University (Anglie).

Příspěvky studentů jsou publikovány ve španělském časopise Mainhadrt. Žáci se podílejí na projektech týkajících se středních škol u nás a ve Španělsku.