Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

18.11.2008 | Richard Malovič | Škola

Střední průmyslová škola se sídlem na ulici Kratochvílova v Ostravě po dvou letech od pořadatelství SCG ve StarCraft:BroodWar byla letos pořadatelem oblastního i krajského turnaje pIšQworek.

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
www.spseiostrava.cz

 

Škola je orientována na výuku oborů vzdělání, jejichž absolventi nacházejí velmi dobré uplatnění v dalším vzdělávání na vysokých školách a na trhu práce v informačních technologií a informačních systémů, elektrotechniky a elektroniky.


Pod vedením ředitele školy Ing. Jaroslava Krále v současné době SPŠei nabízí vzdělávání v pěti různých oborech vzdělání. Výuka v oborech Elektrotechnika, Elektronické počítačové systémy, Slaboproudá elektrotechnika a Technické lyceum probíhá denní formou. Vzdělávání v oboru Automatizační technika je organizováno distanční formou a je určeno především pro absolventy učebních oborů, příp. středních škol jiného odborného zaměření. Všechny uvedené obory poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou a jsou vhodné pro hochy i dívky.

 

 

Ve všech oborech vzdělání je kromě všeobecně vzdělávacích předmětů (Český jazyk a literatura, Anglický/Německy jazyk, Občanská nauka, Dějepis, Matematika, Fyzika, Chemie a ekologie a Tělesná výchova, v oboru Technické lyceum i Zeměpis a Biologie) zařazena i výuka základních technických předmětů (Technické kreslení, Strojnictví, Základy elektrotechniky, Elektronika, Elektrotechnologie, Elektrotechnická měření, Automatizační technika, Silnoproudá zařízení, Informační a komunikační technologie, Ekonomika a Praxe) a předmětů, kterými se jednotlivé obory vzdělání od sebe liší, čili předmětů oborových. Tyto předměty, které jsou uvedeny u jednotlivých oborů vzdělání jsou většinou maturitními předměty a tvoří znalostní profil absolventa dané specializace.

 

kt

V průběhu vzdělávání se žáci seznamují s aplikací počítačů při řešení jednotlivých úkolů, přičemž počítač slouží jako jeden z nástrojů k dosažení vytčeného technického cíle.