OA a VOŠ cestovního ruchu, Karlovy Vary

18.11.2008 | Richard Malovič | Škola

SCG 2005, SCG 2006, pIšQworky 2008. To hovoří za vše. Paní ředitelce Ing. Haně Motyčkové a panu učiteli Martin Capkovi patří za dlouholetou spolupráci velký dík. Co že se skrývá za legendou OA a VOŠ cestovního ruchu Karlovy Vary?

Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

Bezručova 1312/17, 360 01 Karlovy Vary

www.oakv.cz

 

OA a VOS KV

 

Dlouhá a zajímavá historie
Škola byla založena v roce 1919, tehdy jako německá. Školní budova v Bezručově ulici, kde sídlí dodnes, byla postavena v r. 1929. Až v roce 1937 vznikla i česká obchodní akademie - tehdy první česká odborná škola v regionu. V roce 1958 byl ve druhé budově ve Šmeralově ulici zřízen studijní obor cestovní ruch a v roce 1964 přibyla i jazyková škola. Obor cestovní ruch se od roku 1996 studuje na vyšší odborné škole. Obě školy mají velmi dobré jméno a svým významem přesahují Západočeský region.

Absolventi jsou středoškolsky vzdělanými pracovníky se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, tuzemském i zahraničním obchodě, peněžnictví, státní a veřejné správě, cestovním ruchu a dalších službách.

Obvykle se úspěšně uplatňují v tuzemských i zahraničních firmách při marketingové činnosti, zabezpečování finančního hospodaření podniků, účetnictví, statistice, cenové tvorbě, získávání informací a řadě dalších činností.

 

trida

 

Absolventi tříd s rozšířenou jazykovou výukou a volitelnými předměty zaměřenými na cestovní ruch se mohou uplatnit jako pracovníci cestovních kanceláří, recepční hotelů, vedoucí rekreačních zařízení, zprostředkovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu, kulturní a organizační pracovníci v lázeňství, mohou najít uplatnění v cestovních kancelářích, leteckých společnostech i dalších dopravních podniků.

„Všichni žáci jsou též dobře připraveni pro studium na VŠ v příbuzných oborech,“ hrdě prohlašuje ředitelka školy Ing. Hana Motyčková.

 

Současnost školy

Obchodní škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu v Karlových Varech zahrnuje tyto obory studia:

  • 4 třídy ekonomického lycea
  • 6 tříd čtyřleté obchodní akademie
  • 4 třídy čtyřleté obchodní akademie s rozšířenou jazykovou výukou a předměty zaměřenými na cestovní ruch
  • 6 tříd vyšší odborné školy cestovního ruchu - tříleté denní studium
  • 2 třídy vyšší odborné školy cestovního ruchu - čtyřleté dálkové studium
  • Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky - kurzy jazyka anglického, německého, francouzského a ruského - pro děti a dospělé