Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše

18.11.2008 | Richard Malovič | Škola

Jako jeden z mála krajských turnajů se ten jihomoravský hrál mimo krajské město. Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše však poskytuje nejen svým studentům, ale i zájmovým aktivitám tak dobré podmínky, že stálo za to sezvat nejlepší krajské pIšQworkáře právě sem.

Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše,
nábřeží Komenského 1, Břeclav
690 25 Břeclav
www.spsbv.cz


Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště Břeclav ( SOŠ a SOU Břeclav) v čele s panem ředitelem Ing. Jaroslavem Glierem připravuje středoškolsky vzdělané odborníky v oborech elektrotechnika se zaměřením na elektrickou trakci, informační systémy a počítačové řídící systémy, strojírenství se zaměřením na konstruování s podporou počítače a provoz a údržba vozidel, provoz a ekonomika dopravy se zaměřením na logistiku a železniční dopravu.


skola

 

V roce 2005 oslavila škola své 60. výročí. Mnoho absolventů úspěšně vystudovalo a v současné době studuje na univerzitách a vysokých školách. Z oboru Elektrotechnika, zaměření informační technologie a oboru Provoz a ekonomika dopravy, zaměření železniční doprava byli v uplynulém školním roce přijati ke studiu na vysokých školách všichni zájemci, u ostatních oborů a zaměření je úspěšnost přijetí vyšší než 60%.

 

reditel predava oceneni