Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor

18.11.2008 | Richard Malovič | Škola

Jihočeská bašta středoškolského vzdělávání, tradiční partner poskytující perfektní zázemí, Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor má co nabídnout.

Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor

Komenského 1670
390 41 Tábor
www.sps-tabor.cz

V průběhu letních prázdnin podepsala Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor významnou smlouvu o spolupráci s přední českou stavební firmou Metrostav a.s., Praha. Jedná se o první dohodu takového významu mezi vzdělávací institucí zřizovanou Jihočeským krajem a velkým zaměstnavatelem, jaká byla v tomto kraji uzavřena. Vyučení žáků pro stavební a strojní profese je nadstandardně financované firmou Metrostav. Celková výše finanční podpory pro jednoho žáka může přesáhnout částku 100.000,- Kč.

 

banner


Od roku 2000 zažívá Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor velmi dynamický rozvoj. Zatímco ostatní školy se potýkají s nedostatkem zájmu o technické obory, táborské průmyslovce se podařilo zvýšit o čtvrtinu počet studentů Strojírenství a Technického lycea. Tento úspěch byl navíc od minulého školního roku umocněn připojením táborské stavební školy, takže se původní studijní nabídka průmyslovky rozrostla o obory Pozemní stavitelství, Dřevařská a nábytkářská výroba a také stavební učební obory. V táborském regionu tak vznikla silná technická škola s významným lidským a materiálním zázemím, připravená uspokojit zájem zaměstnavatelů i žáků a rodičů v široké škále technických oborů.

SPŠ strojní a stavební je tradiční táborskou střední školou. Svoji činnost zahájila v budově bývalých Masarykových škol práce v roce 1952. Od té doby připravila přes 6000 absolventů ve strojírenských a jiných technických oborech. Ke Střední průmyslové škole strojnické byla 1.1.2007 připojena stavební škola (SOŠ a SOU stavební) a škola se přejmenovala na Střední průmyslová škola strojní a stavební. Ředitelem školy je Ing. Marcel Gause.

 

budova


Škola disponuje díky trvalým investicím do technického vybavení řadou špičkově vybavených odborných učeben, laboratoří a dílen. Úspěšnou realizací grantových projektů zajistila svým studentům přístup k nejmodernějším, zároveň však také finančně náročným profesionálním softwarům.

Zajímavost
Před týdnem obdrželi táborští dobrou zprávu. Táborská průmyslovka bude mít brzo další nové učebny, podkrovní ateliéry, galerii, haly, recepci a bezbariérový přístup. Vítězný projekt Střední průmyslové školy strojní a stavební s rozpočtem 23 miliony Kč bude financován z fondů Evropské unie a spolufinancován Městem Tábor.