Česko-anglické gymnázium a SOŠ a VOŠ podnikatelská

18.11.2008 | Richard Malovič | Škola

Pořadatel krajského turnaje, tradiční partner SCG, Česko-anglické gymnázium a SOŠ a VOŠ podnikatelská nacházející se nedaleko řeky v Hradci Králové se představuje.

Česko-anglické gymnázium a SOŠ a VOŠ podnikatelská

Hradecká 1151
Hradec Králové 500 03
www.cag-hk.cz

 

Česko-anglické gymnázium bylo zřízeno v létě 2006 a od 1. září 2006 je zařazeno jako soukromá střední škola do sítě škol a školských zařízení v Královéhradeckém kraji.

 

skola

 

Jazykové gymnázium vzniklo jako součást stávající VOŠ a SOŠ podnikatelské. Nová škola se proto od 9. 8. 2006 plným jménem nazývá

Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Gymnázium sídlí v areálu škol na adrese Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové v bezprostřední blízkosti historického centra krajského města. Zřizovatelem soukromé střední školy a zároveň jejím ředitelem je Dr. Vladimír Zelinka.

aula

Česko-anglické gymnázium Hradecká 1151 je gymnázium orientované na výuku současných evropských jazyků se specifickým důrazem na angličtinu. Vychází z regionální potřeby vzdělávat a připravovat žáky pro studium na kvalitních českých i předních zahraničních vysokých školách.

ucebna

 

Výuka je orientována na živé jazyky, výuku v malých skupinách s rozšířeným studiem angličtiny, s částí předmětů v angličtině ve vyšších ročnících a je zaměřená na přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám.

Zajímavosti v odrážkách

 

  • Škola klade ve výuce zvláštní důraz na angličtinu, ale současně zajišťuje od prvního ročníku studia kvalitní výuku minimálně jednoho dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, ruština, španělština).
  • Gymnázium ve výuce využívá britských metod a postupů a opírá se o zkušeností jiných českých a slovenských jazykových gymnázií, která podobný model studia v cizím jazyce zvolila a vyzkoušela.
  • Česko-anglické gymnázium nabízí během celé výuky angličtiny bezprostřední kontakt studentů s rodilými mluvčími a učiteli doporučenými Britskou radou a už od prvního ročníku v maximální míře využívá jazyková soustředění a výměnné pobyty se zahraničními, zejména britskými školami.
  • V prvním ročníku gymnázia je intenzívní výuka orientována zejména na podstatné prohloubení a rozšíření vědomostí a praktických dovedností z anglického jazyka s tím, že v dalších letech výrazně naroste počet a celkový podíl předmětů vyučovaných v anglickém jazyce.
  • Česko-anglické gymnázium má pro nadstandardní výuku k dispozici několik speciálních učeben včetně dvou moderně vybavených učeben informatiky a výpočetní techniky (PC Pentium, internet, možnost využití e-mailové schránky).
  • Výhodou česko-anglického jazykového gymnázia je možnost zajistit pro mimohradecké studenty vysoce kvalitní internátní ubytování přímo v areálu školy.